Copyright 2021 - Inwest-Agro

 

NBS

NATURAL BEAK SMOOTHING 

 

Naturalne wygładzanie dziobów!

 

Naturalne wygładzanie dziobów wyprodukowane z myślą o reprodukcji!

 

 

Stworzone dla niosek i kogutów

 

brak potrzeby przycinania laserem!

 

brak cierpienia ptaków i uszkodzeń dziobów poprzez złe przycinanie!

zarówno w fazie odchowu jak i w fazie produkcji koguty i nioski wygładzają dzioby poprzez kontakt z karmidłami!

 

       

 

brak stresu, brak uszkodzeń, brak cierpienia!

 

przekłada się to na:

 

więcej jaj

zmniejszoną śmiertelność

generalne zdrowie ptaków

 

 

REZULTAT NBS:

 

dobrze wygładzone dzioby

ptaki z dobrze wygładzonymi dziobami oszczędzają 3g paszy/ptak/dzień

unikamy stresu ptaków

lepsza jednorodność ptaków

brak kosztów przycinania dziobów / oszczędność do 0,07 EUR / ptak

zwiększona liczba zapłodnionych jaj

zgodność z regulacjami dobrostanu zwierząt

2% mniejsza śmiertelność w porównaniu z przycinaniem laserowym

 

 

 

Oddziaływanie na ekonomię:

 

całkowite bezpośrednie oszczędności : 0,26 - 0,42 EUR/ptak

 

 

 

INWESTOWANIE W DOBROSTAN ZWIERZĄT - ZWROT KOSZTÓW W DWA LATA!

 

 

www.roxell.com