Copyright 2019 - Inwest-Agro


Firma
 • SKOV jest przemysłowym liderem na rynku międzynarodowym w kontroli klimatu i produkcji urządzeń regulujących produkcję zwierzęcą. Osiągnęliśmy tę pozycję poprzez oferowanie producentom najbardziej zaawansowanych i konkurencyjnych rozwiązań.
 • Dostosowujemy swoje systemy by dać naszym klientom korzyść z lokalnych klimatycznych i produkcyjnych warunków i poprzez to osiągnąć możliwie najlepsze produkcyjne rezultaty.

Wizją SKOV jest:
Być największym, najbardziej szanowanym globalnym dostawcą rozwiązań klimatycznych i gospodarskich w produkcji zwierzęcej, oraz zapewnienie optymalnych warunków dla zwierząt, ludzi i środowiska.


Historia SKOV
 • Bracia Kristen i Kjeld Skov rozpoczęli firmę w 1954 w starym dworze Østergaard Hovedgaard w Åsted w Nordsalling, Dania.W tych czasach, farma miała duży zasób bydła i trzody, lecz w latach sześćdziesiątych, farma przestawiła się na produkcję brojlera, czego rezultatem była potrzeba kontrolowania klimatu.
 • Sprzedaż rozwiązań wentylacyjnych dla drobiu i trzody rozpoczęła się w 1966r., zaś to zapoczątkowało fundację dzisiejszego SKOV. Dzięki wysoce efektywnemu rozwojowi i sprzedaży systemów wentylacyjnych, nowa fabryka została wybudowana w Glyngøre. W 1979r., departament wentylacji i jego ośmioro pracowników przeniosło się nowej siedziby w Hedelund.
 • Z upływem lat miało miejsce wiele zmian, które doprowadziły do tego, że dziś firma SKOV zatrudnia 260 pracowników oraz posiada więcej niż 11,000 m2 przestrzeni pod dachem.

 

Kompletne systemy wentylacji SKOV

Systemy wentylacyjne SKOV są zaprojektowane by zapewnić optymalny klimat w obiekcie. Z powodu  wysokiej obsady w obiektach, systemy wentylacji muszą być bardzo wydajne.

Wentylacja ma następujące cele:

 • Utrzymywanie temperatury i wilgotności na idealnym poziomie w obiekcie dla zwierząt, poprzez usuwanie nadmiaru obu tych czynników.
 • Zagwarantowanie, że powietrze jest wymienione w obiekcie tak, że świeże powietrze zawsze jest dostarczane dla zwierząt, bez powodowania uciążliwości.
 • Upewnienie się, że dystrybucja powietrza w obiekcie jest odpowiednia, poprzez jednakową wentylację w każdym miejscu obiektu dla zwierząt.
 • Zapobieganie cierpieniu zwierząt w przypadku braku zasilania lub innych problemów.
 • Stworzenie odpowiednich warunków dla zwierząt zgodnie z wymaganiami współczesnego klienta.
 • Zapewnienie optymalnych rezultatów produkcyjnych.

SKOV oferuje kilka typów systemów wentylacyjnych bazujących na powyższych celach.

SKOV oferuje kompletne systemy z  wzajemnie zoptymalizowanymi komponentami.

Każdy z systemów SKOV został zoptymalizowany pod względem wymogów klimatycznych, geograficznej przynależności, stylów budowlanych, jak również ze względu na rodzaj zwierząt.

www.skov.com